Remote Management

Med vår molnbaserad övervakningstjänst får vi automatiskt information om det är några problem ute hos våra kunder och kan snabbt felsöka kundens servrar eller arbetsstationer oavsett var ni befinner er.

Allt ni behöver är en dator med internatanslutning eller en iPhone/iPad/Android. Kan problemet inte lösas remote så skicka vi en tekniker till er redan innan ni har uppmärksammat problemet.

Remote Management övervakar servrar och arbetsstationer med funktioner inom bl.a.

Säkerhet
Övervaka att Antivirus och AntiMalware-programmen är uppdaterade och fungerar. Kontrollerar att daton har en brandvägg aktiv. Övervaka att backupperna blir tagna. Övervaka att datorer och servrar har senaste Pactharna. Logga och detektera säkerhetsproblem och risker.

Hårdvara och diskar
Med vår Remote Management kan du övervaka diskar och RAID-system så att du hinner lösa problem innan det blir en diskkrasch. Dessutom kan du naturligtvis även övervaka övrig hårdvara såsom fläktar, Power supplies, UPS:er, switchar, brandväggar, skrivare m.m.

Funktioner och applikationer i servern
Övervaka servertjänster såsom Exchange, SQL, Webservern, DHCP-servern, Filservertjänsterna, printservrar m.m. Övervakning både på tjänstenivå såväl som automatiserade tester av all funktion. Testa Exchange, SQL, filserver, DHCP-server, printserver m.m. Naturligtvis kan ni även övervaka kundens kritiska applikationer.

Prestanda
Övervaka funktioner i servern som kan ge kunden prestandaproblem. Vår Remote Management kan övervaka CPU-belastning, diskbelastning, minnesförbrukning, ledigt diskutrymme, nätverksinterfacens belastning, bandbredden på portar i t.ex. switchar plus mycket mera.

Automatiska larm
Om vår Remote Management hittar ett problem som är akut så meddelas ni via e-mail eller SMS. I er Dashboard finns även alla icke akuta problem som kan åtgärdas under normal arbetstid. En perfekt funktion om ni inte har personal som jobbar 24/7 med övervakningen.