Trådlöst

X63_Wireless-Product-NXC2500

 

WLAN som fungerar. 

Kraven på WiFi-anslutning – från användare som tidigare bara använde en trådlös device – men idag använder flera
enheter som bärbara datorer, surfplattor och smartphones – sätter verkligen press på företagen att leverera WLAN som fungerar.

Utmaningen är att på ett enkelt sätt hantera flera accesspunkter installerade i ett företag. Administratören måste logga in till varje
accesspunkt för att konfigurera och matcha installationen över hela WLAN-installationen.

Det är svårt att hantera den föränderliga miljön vad gäller prestanda hos enskilda accesspunkter och kontroll av störningar i en föränderlig kontorsmiljö.

NXC2500 är utformad för att ge företag en lösning för planering, distribution, övervakning och underhåll av accesspunkter, som samtidigt erbjuder hantering,
autentisering och gäståtkomst inom en enhet.

Kontakta oss idag för mer information….