Märkmaskiner

Genom att skapa egendesignade etiketter får elektriker, kabelinstallatörer
och andra fackmän fyra viktiga fördelar:

1 Proffsig installation
Oavsett om du installerar ett nytt datorsystem, uppgraderar ett LAN, drar
nya ledningar och kablage i en befintlig anläggning eller arbetar med nybyggnation.
Tydlig märkning av sladdar och kablar, utrustning, stickproppar och uttag,
strömbrytare och ledningar är mycket viktigt. Med vårt sortiment av
märkmaskiner kan du imponera på kunderna genom en professionell installation
av hög kvalitet och skapa hållbara, lättlästa etiketter med symboler och företagets logotyp.

2 Enkelt underhåll
Snabba på felsökningen genom att använda Brother P-touch etiketter. Spara dessutom kostnader med ökad
effektivitet för flyttning, tillägg och ändringar av kablar – som hjälper dig skynda på arbetsschemat och öka produktiviteten.

3 Enkel användning
Underlätta för dina kunder. Använd Brothers P-touch etiketter till att tydligt märka upp kablar, ledningar och
kopplingspaneler så att de är lättanvända och risken för misstag reduceras.

4 Säkerhet
Skapa proffsiga varningsskyltar och informationsetiketter för att instruera dina kunder och medarbetare.*
Bred tape och fluorescerande färger finns för containerhantering och säkerhet, risker och gas-ID.

Klicka här för mer information