Online Backup

Vår Online Backup är ett system som driftas av LogicNow med flera redundanta systemcenter över Europa.
Ni behöver inte installera någon egen hårdvara eller dyra länkar.

Komplett backup av servrar (Filer och mappar, System State, Exchange Store, SQL, SharePoint, Hyper-V, VMware, Oracle) Komplement till bandbackup för backup av extra viktig data off site Backup av dator- er som inte förvarar all sin data på servern (såsom bärbara datorer, hemmakontor, lokalkontor m.m.)

Krypterad lagring
All data krypteras med 256-bitars AES krypter- ing innan det skickas till Online Backupen. Övervakning på att backuperna fungerar Ni får automatiskt övervakning på att back- upperna fungerar som de skall.

Effektiv komprimering och deltasynkronisering
Bara den del i filerna som har ändrats (del- taförändringar) skickas över länken. Normalt skickas bara 0,1 – 0,5% av totala datat.

Vår Online Backup har dessutom en extra funktion som heter LocalSpeed-Vault. Det gör att backupdatat även lagras lokalt i nätverket t.ex. på en billig NAS-enhet. LocalSpeedVault ger det bästa av två världar. Extrem snabb restore och säkerheten av en redundant backup-lösning på annan ort.

Superenkel återställning av filer
Alla backuper lagras automatisk i 28 dagar så kunden enkelt kan hitta även filer som raderats för ett tag sedan.