Hosting

Känn lugnet

Vi tar ansvar för er IT-miljö och tar hand om allt som är relaterat dit. Lite som spindeln i nätet för att avlasta IT-ansvariga och användare då vi har lång erfarenhet och vet vilka produkter och tekniker som fungera. Vår filosofi är att allt bara ska fungera utan att göra avkall på varken tillgänglighet, IT-säkerhet eller funktionalitet. Helt enkelt den bästa helhetslösningen för företag!

Vi erbjuder väl avstämda tjänster med fast pris samt konsultation per timme helt anpassat till er verksamhet. Vi kombinerar drift i vår virtuella servermiljö med konsultation via distans och på plats.