Outlook

Instruktionen gäller Outlook 2013

Instruktionen är under arbete

1. Om Autodiscover är konfigurerad
Autodiscover kommer automatiskt känna av inställningar och kofigurera Outlook

2. Om inte Autodiscover är konfigurerad
•Om Outlook är öppet, stäng Outlook
•Öppna kontrollpanelen och dubbel klicka på Epost
•Klicka på visa profiler och sedan Lägg till
•Skriv in namn på den nya profilen
•Bocka i Konfigurera server inställningar manuellt.. och sedan nästa
•Bocka i Microsoft Exchange.. sedan nästa
•Skriv in ex2010.domain01.net i fältet Microsoft Exchange server
•Bocka i Cache lagrad
•Skriv in Användarnamn (epsot address) i fältet användare
•Klicka på knappen fler inställningar. Om du får en varning klicka OK
•Click on Connections in the new window that opensCheck the box  Connect to Microsoft Exchange using HTTP
•Click on the button Exchange Proxy Settings
•Type mail.cloudmore.com in the field Use this URL to connect to my proxy server for Exchange
•Check the box Connect using SSL only
•Check the box On fast networks, connect using HTTP first, then connect using TCP/IP
•Check the box On slow networks, connect using HTTP first, then connect using TCP/IP
•Choose Basic Authentication in the field Use this authentication when connecting to my proxy server for Exchange
•Click on OK and then on OK again
•Click on the button Check Name
•Type username and password in the next window
•Click on Next and finally on Finish